Beleid

Op 112Lansingerland wordt verslag gedaan van incidenten welke hebben plaatsgevonden in de drie dorpskernen (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk) tezamen Gemeente Lansingerland. Bij het doen van verslag worden beelden gemaakt waarop betrokkenen kunnen worden vastgelegd. Dit betreft zowel foto- als video opnamen.


Privacywet

De redactie ontvangt meerdere keren per week een verzoek van betrokkenen tot verwijdering van beeldmateriaal dan wel het verwijderen van een volledig item. De betrokkenen beroepen zich dan op “de Privacywet”. Even voor de goede orde; In Nederland bestaat er geen “privacywet”.

De wetgeving in Nederland zit zodanig in elkaar dat een combinatie van meerdere artikelen uit meerdere wetten tezamen gezien kunnen worden als een vorm van privacywetgeving. Onder andere in de Auteurswet (Portretrecht), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn artikelen opgenomen die gaan over de privacy van natuurlijke personen. Op geen enkele plaats zijn deze artikelen verzameld en verankerd in zoiets als “de Privacywet”.

 


AVG Wetgeving

Met het oog op de publicatie van beeldmateriaal is er in de AVG een uitzondering gemaakt bij gebruik voor journalistieke doeleinden. Dit betekend dat 112 Lansingerland geen toestemming nodig heeft om beelden te publiceren. Zo ook niet wanneer er personen, voertuigen of bedrijfsnamen zichtbaar zijn.

Klik hier voor meer uitleg over de AVG wetgeving.

(Bron)


Onherkenbaar maken van beelden

De redactie ontvangt dagelijks via verschillende kanalen verzoeken dan wel dreigementen om beelden van bijvoorbeeld verkeersongevallen onherkenbaar te maken, want: dat moet volgens de “Privacywet”.

Klik hier voor meer uitleg over het onherkenbaar maken van beelden.


Kentekens

Naast de vele vragen aan de redactie over het onherkenbaar maken dan wel het verwijderen van beeldmateriaal waar personen op staan krijgen wij deze vragen ook over kentekens. Allereerst willen wij u benadrukken dat kentekens geen publiekelijk herleidbaar persoonsgegeven zijn. Op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW.nl) kan een ieder enkele basisgegevens van voertuigen opvragen aan de hand van het kenteken, echter betreft dit alleen niet-privacygevoelige informatie. Een kenteken is alleen een herleidbaar persoonsgegeven voor diensten zoals de Belastingdienst, Douane, Handhaving of Politie, deze personen kunnen het kenteken herleiden tot een natuurlijk persoon. Uiteraard alleen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

‘De gewone man’ kan niet op basis van het kenteken de naam van de kentekenhouder erbij zoeken. Bovendien kunnen bekenden van een bestuurder zijn/haar auto net zo goed herkennen aan stickers van de Efteling, aan die roestplek op de achterklep, aan het konijnenpootje wat aan de binnenspiegel hangt. Met andere woorden: ook als we het kenteken blurren, is dat geen garantie dat de auto niet herkend wordt. Het is dus simpelweg niet altijd te voorkomen dat een auto herkend wordt als ‘de auto van… Goofy!’; hoezeer we ons best ook doen.


Reclame op panden en voertuigen

Vaak kiezen bedrijven ervoor om hun wagen(s) te voorzien van grote zichtbare namen en/of logo’s. Indien iemand met een bedrijfswagen betrokken raakt bij een verkeersongeval dan krijgt de redactie vaak de vraag om de bedrijfsnaam en/of logo’s welke zichtbaar zijn onherkenbaar te maken.

Bij bedrijven met meerdere voertuigen geldt dat de bedrijfsnaam niets zegt over welke medewerker met desbetreffende voertuig heeft gereden, ten alle tijden kiest de eigenaar van het bedrijf er zelf voor om op te vallen door herkenbare logo’s en/of een bedrijfsnaam te plaatsen op het voertuig.

Een reclame-uiting kan nou eenmaal positief maar ook negatief uitpakken, dit is aan de eigenaar van de voertuigen.

Hetzelfde geldt voor bedrijfsnamen op gevels van panden. De eigenaar heeft ervoor gekozen om duidelijk zichtbaar te laten zien welk bedrijf er zit gevestigd in het pand. Dat daar dan bijvoorbeeld een drugslab is aangetroffen is niet aan ons. Spreek vooral de eigenaar van het bedrijf aan die mogelijk het pand onderverhuurd heeft aan mensen die niet te vertrouwen zijn.

Wij brengen alleen de nieuwsfeiten uit de gemeente in beeld.


 

 

Heeft u nog vragen ? Neem dan gerust contact op met de redactie. Dit kan via email: Redactie@112Lansingerland.nl